Fluxus Relining Supplies AB erbjuder kompletta lösningar för infodring av alla rördiametrar i fastighet samt serviceledningar.

Fluxus har ett brett produktsortiment för att du ska hitta den bästa matchningen till just ditt projekt.
Därför har vi foder och epoxi-system i många varianter för att lösa alla utmaningar och eventuella problem som relining i fastighet innefattar.

Med våra maskiner och verktyg sätter vi grunden för att yrkesmässiga installationer ska kunna ske på ett korrekt och säkert sätt. Våra produkter har Sintef TG i Norge samt godkänt åldringstes enligt CR072 från Ri.se i Sverige, det innebär att installatörer kan med vårt material erhålla en typgodkänning efter godkänt installationsprov hos RI.SE. 


De olika infodringssystemen är tack vare sina individuella egenskaper mycket mångsidiga i samband med de olika komponenterna.


Sintef-certifierader kunder i Norge