TEST

Fluxus Relining Supplies AB står som en pålitlig återförsäljare av utrustning, kemikalier och material för relining inom fastighetssektorn, och erbjuder ett omfattande sortiment för att säkerställa att varje projekt möter sina specifika behov på bästa möjliga sätt.

Vi erbjuder ett brett utbud av foder och epoxisystem i olika varianter för att effektivt hantera de utmaningar och problem som relining i fastigheter kan innebära. Genom att tillhandahålla högkvalitativa maskiner och verktyg lägger vi grunden för att säkerställa att installationerna utförs på ett korrekt och säkert sätt av erfarna yrkespersoner.

Våra produkter har genomgått rigorösa tester och certifieringar, inklusive SINTEF TG i Norge samt åldringstester enligt CR072 från ri.se i Sverige. Detta innebär att installatörer som använder våra material kan erhålla typgodkännande efter att ha genomfört lyckade installationsprov hos ri.se.

Varje infodringssystem är utformat med unika egenskaper som möjliggör mångsidig användning i olika situationer och med olika komponenter.

Hos Fluxus Relining Supplies AB strävar vi alltid efter att leverera produkter av högsta kvalitet som möter de mest krävande kraven och förväntningarna hos våra kunder.

Three Dependent Dropdown List with Calculation and Input

   Ange 0,1-1000mRulla till toppen